Đại Phổ Hoàng Shan - 270gr
Phổ Nhĩ Đại Niên - 157gr
Đại Shan Trúc - 1 ống
Trà Hoa Vàng 25-50gr
Phổ Nhĩ Socola - 1 thanh/6 miếng
Tiểu Thanh Cam 11-13gr

Các nhóm sản phẩm của Trà

Lọc
0888004598
Liên hệ qua Zalo
Messager